CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An interpretation of the CPM data quality requirements in terms of ISO/TS 14048 data documentation format

Karolina Flemström (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-02-21.
CPL Pubid: 26456