CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First examples of practical application of ISO/TS 14048 Data Documentation Format

Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-02-21.
CPL Pubid: 26451