CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of Acquisition of LCI Data within the Environmental Management System

Raul Carlson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Ann-Christin Pålsson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Presented at 9th Annual Meeting of SETAC-Europe 1999 25-29 May; Leipzig (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-02-21.
CPL Pubid: 26448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur