CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Manual för granskning av livscykelanalyser - med applikation på EPD

Elin Eriksson ; Lars-Gunnar Lindfors ; Ann-Christin Pålsson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Malin Ribbenhed
: External organization, 1999.
[Rapport]

AFR-report 248; 1999; Swedish Environmental Protection Agency, StockholmDenna post skapades 2007-02-21.
CPL Pubid: 26445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur