CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structuring of data for LCA of buildings

Thomas Björklund (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Raul Carlson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Ann-Christin Pålsson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Presented at CIB World Congress 1998; Gävle; Sweden (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-02-21.
CPL Pubid: 26443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur