CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Handbok vid arbete med datakvalitet och SPINE

Ann-Christin Pålsson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-02-21.
CPL Pubid: 26441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 1997:6