CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tillgänglighet och användning av LCA-data för byggbranschen - LCA-data i databasformat

Thomas Björklund (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Ann-Christin Pålsson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-01.
CPL Pubid: 26440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 1997:8