CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding the variability of clear-sky outgoing long-wave radiation based on ship-based temperature and water vapor measurements

V.O. John ; S.A. Buehler ; A. von Engeln ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; T. Kuhn ; E. Brocard ; G. Koenig-Langlo
Q. J. R. Meteorol. Soc. Vol. 132 (2006), p. 2675-2691.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26438

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur