CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A strategy for input estimation with sensitivity analysis

Lars Nordström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 69 (2007), 11, p. 2219-2246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

doi: 10.1002/nme.1845Denna post skapades 2007-03-01. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 26431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur