CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Achieving the potential of advanced manufacturing technology - a case study of Swedish metal working industries

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Technology and Innovation Management p. 485-492. (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-02-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 26426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur