CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TQM, maintenance and plant availability

David Sherwin ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Journal of Quality in Maintenance Engineering Vol. 1 (1995), 1, p. 15-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-19. Senast ändrad 2016-08-08.
CPL Pubid: 26425

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur