CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The status of maintenance management in Swedish manufacturing firms

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Journal of Quality in Maintenance Engineering Vol. 3 (1997), 4, p. 233-258.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-19. Senast ändrad 2016-08-08.
CPL Pubid: 26424

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur