CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Company-wide integrated strategic maintenance - an empirical analysis

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
International Journal of Production Economics Vol. 60/61 (1999), p. 179-188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper discusses the maintenance/production interface, and emphasises the importance of integration for organisational design and strategic planning. Firms with various maintenance visions, goals and plans and companywide integration of maintenance are di¤erentiated. Data was gathered from 293 Swedish maintenance managers in manufacturing Þrms. Analysis showed that integration and long-term planning of maintenance both a¤ect prevention, quality improvement and manufacturing capabilities.

Nyckelord: Maintenance management; Manufacturing strategy; Quality; Prevention; IntegrationDenna post skapades 2007-02-19. Senast ändrad 2016-08-08.
CPL Pubid: 26423

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur