CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional Structures of Interfaces in Biepitaxial YBa2Cu3O7-d Thin Films

Henrik Pettersson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-02-14.
CPL Pubid: 26418

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-03-09
Tid: 13.15
Lokal: 13.15 Kollektorn, Kemivägen 9, Chalmers