CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural Analysis of Lignin and Lignin Degradation Products

Knut Lundquist (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Shiming Li (Institutionen för organisk kemi)
10th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Main Symposium, Yokohama, Japan, June 7-10, 1999 p. 2-10. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-12. Senast ändrad 2007-04-11.
CPL Pubid: 26412

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)
Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Trävetenskap

Chalmers infrastruktur