CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kemisk Miljövetenskap, 6:e upplagan

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-7197-753-8.- 170 sidor s.
[Bok]

Denna kursbok har utarbetats för och används i grundläggande kurser i Kemisk Miljövetenskap inom utbildningsprogrammen för kemiteknik och bioteknik vid Chalmers tekniska högskola. Boken har också använts vid andra universitet och högskolor. Den har medvetet skrivits faktatät för att motverka miljöämnets tidigare flumstämpel och för att hålla bokens omfång och pris på studentvänlig nivå. Författaren Göran Petersson återfinns som professor i Kemisk Miljövetenskap vid institutionen för Kemi- och Bioteknik på Chalmers. Som huvudansvarig för Kemisk Miljövetenskap har Göran Petersson tillsammans med docent Olle Ramnäs drivit utbildning och forskning under mer än 20 års tid. Forskningens tyngdpunkt har legat på miljöanpassning av produkter och verksamheter med analytiska studier av kemiska ämnen i luft som utgångspunkt. Den har lett fram till ett tjugotal licentiat- och doktorsexamina. Forskningen har fokuserats på problem av stort allmänintresse och uppmärksammats i hundratals inslag i tidskrifter och nyhetsmedia. Under de senaste åren har Göran Petersson alltmer inriktat sig på ekologisk-kemiska hälsofrågor.

Nyckelord: ekologi, kretslopp, växthuseffekt, ozonskikt, eutrofiering, försurning, fotooxidanter, ekologisk medicin, ekotoxikologi, miljögifter, luftföroreningar, kolväten, klorföreningar, kemprodukter, material, bränslen, miljöskydd


Under 2008 nätpublicerades en något uppdaterad version av boken i tolv separata avsnitt.

Fulltextlänken går till en guide för denna versions tolv delar som är fritt tillgängliga för intresserade och för utbildningar av olika slag.Denna post skapades 2007-02-12. Senast ändrad 2010-10-27.
CPL Pubid: 26411

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur