CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Static and Cyclic Behaviour of Near Fully Pearlitic Railway Steel - Influence of Temperature and Prestrain

Niklas Köppen (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Proc. 9th International Fatigue Congress, Atlanta, May 2006 p. 8 pages. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-02-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur