CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temperature and Strain Rate Effects on the Dynamic Strain Ageing of AA7030

Magnus Hörnqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Materials Science Forum Vol. 519-521 (2006), p. 883-888.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-02-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 26407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur