CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue Anisotropy in Cross-Rolled, Hardened Medium Carbon Steel due to MnS Inclusions

Cornelius Temmel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Nils-Gunnar Ingesten
Metallurgical and Materials Transactions A Vol. 37A (2006), 10, p. 2995-3008.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-11.
CPL Pubid: 26406

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur