CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion of Al during hot consolidation of FeAl

Helena Skoglund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Acta Materialia Vol. 54 (2006), p. 3853-3861.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-11. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 26405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Structure and properties of FeAl as influenced by processing