CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A low-noise K-band VCO based on room-temperature ferroelectric varactors

Martin Norling (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi) ; Harald Jacobsson ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi)
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques (0018-9480). Vol. 55 (2007), 2, p. 361-369.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågs- och terahertzteknologi (2006-2007)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Piezoelectric and ferroelectric device technologies for microwave oscillators