CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructure and kinetic rheological behavior of amidated and nonamidated LM pectin gels

Caroline Löfgren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; S Guillotin ; Anne-Marie Hermansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Biomacromolecules Vol. 7 (2006), p. 114-121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-08.
CPL Pubid: 26393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur