CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The real-time polymerase chain reaction

Mikael Kubista (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; JM Andrade ; A Forootan ; J Jonak ; Kristina Lind (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; R Sindelka ; R Sjöback ; B Sjögreen ; L Strömbom ; Anders Ståhlberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; N Zoric
Mol Asp Med Vol. 27 (2006), p. 95-125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-08. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 26391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur