CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Caloric restriction and autophagy in Caenorhabditis elegans

C Mörck ; Marc Pilon (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Autophagy Vol. 3 (2007), 1, p. 51-53.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-08. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 26388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur