CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural studies on PM28A, an aquaporin from spinach

Susanna Törnroth (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik) ; M Karlsson ; Kristina Hedfalk (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik) ; P Kjellbom ; Richard Neutze (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik)
Biochim Biophys Acta-Bioenergetics (0005-2728). Vol. 1658 (2004), p. 187.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-08. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 26386

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur