CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A case study to verify methods for estimating transmissivity distributions along boreholes

Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Hydrogeology Journal (1435-0157). (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Keywords Fractured rocks, Hydraulic properties, Hydraulic testing, Data analysis,Transmissivity distribution


Publisher: Springer Berlin / Heidelberg. Published online: 6 February 2007Denna post skapades 2007-02-08.
CPL Pubid: 26385

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Mineral- och gruvteknik

Chalmers infrastruktur