CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A non-mathemtaical introduction to statistics of extremes

Erik Brodin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Scandinavian Insurnace Quarterly Vol. 3 (2006), p. 247-252.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-02-08.
CPL Pubid: 26384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur