CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conformational regulation of charge recombination reactions in a photosynthetic bacterial reaction center

G Katona ; Arjan Snijder (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Pontus Gourdon (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; U Andreasson ; Örjan Hansson ; Lars-Erik Andreasson ; Richard Neutze (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik ; Institutionen för kemi)
Nat Struct Mol Biol (1545-9985). Vol. 12 (2005), 7, p. 630-631.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-08. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 26383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur