CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The octic E8 invariant

Martin Cederwall (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik) ; Jakob Palmkvist
Journal of Mathematical Physics (0022-2488). Vol. 48 (2007), 7,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We give an explicit expression for the primitive E8-invariant tensor with eight symmetric indices. The result is presented in a manifestly Spin(16)/Z2-covariant notation.Denna post skapades 2007-02-08. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 26381

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Exceptional Lie algebras and M-theory