CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Picosecond calorimetry: time-resolved x-ray diffraction studies of liquid CH2Cl2

P Georgiou ; J Vincent ; Magnus Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Annemarie Wöhri (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Pontus Gourdon (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Jens Aage Poulsen ; J Davidsson ; Richard Neutze (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
J Chem Physics (0021-9606). Vol. 124 (2006), 23, p. 234507.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-07. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 26376

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Visualizing structural dynamics: from small molecules to membrane proteins