CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aquaporin gating

Kristina Hedfalk (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Susanna Törnroth-Horsefield (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Maria Nyblom (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; U Johanson ; P Kjellbom ; Richard Neutze (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Current Opinion in Structural Biology Vol. 16 (2006), p. 447-456.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-07. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 26374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Water transport regulation: Biochemical and structural analyses of eukaryotic aquaporins