CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micro Reactor for Continuous Multistage Solvent Extraction

Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; S Andersson ; K Eberhardt ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; C Hessel ; B Horn ; JV Kratz ; P Löb ; A Müller ; M Nilsson ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Proc. Int. Solvent Extraction Conference ISEC-05, Beijing, pp. 1109-1114, 2005 p. 1109-1114. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-07. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 26372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur