CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synergic extraction of lanthanides and selected actinides using 2,6-bis- (benzoxazolyl)-4-dodecyloxylpyridine and 2-bromodecanoic acid”

S Andersson ; K Eberhardt ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; D Magnusson ; M Nilsson ; H Nitsche ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; R Sudowe
Proc. Int. Solvent Extraction Conference ISEC-05, Beijing, pp. 177-181, 2005. p. 177-181. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-07. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 26370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur