CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The fermentation performance of nine strains of Saccharomyces cerevisiae in batch and fed-batch cultures in dilute-acid wood hydrolysate

Tomas Brandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik) ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik)
J Biosci Bioeng Vol. 98 (2004), p. 122-125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik (2002-2004)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur