CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eukaryotic expression: developments for structural proteomics

AR Aricescu ; R Assenberg ; RM Bill ; D Busso ; VT Chang ; SJ Davis ; A Dubrovsky ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Kristina Hedfalk (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; et al et al.
Acta Crystallogr D Biol Crystallogr Vol. 62 (2006), p. 1114-1124.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-07. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 26364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur