CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface-engineered bacterial cellulose as template for crystallization of calcium phosphate

Aase Bodin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
J Biomater Sci Polymer Vol. 17 (2006), p. 435-447.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-07.
CPL Pubid: 26363

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur