CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alteration of the doping state induced by thallium loss in Tl-2201

HQ Chen ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Physica C 436 (2) 68-71 (2006) Vol. C436 (2006), 2, p. 68-71.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-07. Senast ändrad 2008-04-23.
CPL Pubid: 26356

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur