CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of CO2, AlCl3.6H2O, MgCl2.6H2O, Na2SO4, and NaCl on the atmospheric corrosion of aluminium

DB Blücher ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Corrosion Science 48 (7) 1848-1866 (2006) Vol. 48 (2006), 7, p. 1848-1866.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-07. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 26354

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur