CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An approach to helical tubular self-aggregation using C-2-symmetric self-complementary hydrogen-bonding cavity molecules

S. Stoncius ; E. Orentas ; E. Butkus ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; O. F. Wendt ; K. Warnmark
Journal of The American Chemical Society (0002-7863). Vol. 128 (2006), 25, p. 8272-8285.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-13. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 26353

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur