CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordination bonds and strong hydrogen bonds giving a framework material based on a 4-and 8-connected net in [Ca[Co(en)(oxalato)(2)](2)](n)

Cédric Borel (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; M. Hakansson ; Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Crystengcomm (1466-8033). Vol. 8 (2006), 9, p. 666-669.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-13. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 26352

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP
Kemi
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Metal Organic Frameworks: History, Synthesis, and Topological approach