CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

KULTURARV-FUNKTION-EKONOMI Tre perspektiv på byggnader och deras värden

Anna Krus (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. ISBN: 91-7346-566-6.- 130 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: cultural heritage, historic buildings, cultural values, functional values, economic values, valuecriteria, legibility, suitability, rent, heritage estate-management, value-modelling


Publicerad på Acta Universitatis GothoburgensisDenna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26346

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-06-21
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 GU, Vasaparken

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola