CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An analytical asymptotic solution to a conjugate heat transfer problem

Carl Fredrik Stein (Institutionen för matematik) ; Peter B. V. Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Jöran Bergh (Institutionen för matematik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; M. Sen ; M. Gad-el-Hak
International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 45 (2002), 12, p. 2485-2500.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur