CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Equilibrium similarity, effects of initial conditions and local Reynolds number on the axisymmetric wake

Peter B. V. Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; William K. George (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Michael J. Gourlay
Physics of Fluids Vol. 15 (2003), 3, p. 603-617.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26342

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur