CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proper orthogonal decomposition of an axisymmetric turbulent wake behind a disk

Peter B. V. Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Scott H. Woodward ; William K. George (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Physics of Fluids Vol. 14 (2002), 7, p. 2508-2514.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-07.
CPL Pubid: 26341

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur