CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asymptotic boundary conditions for strip-loaded scatterers applied to circular dielectric cylinders under oblique incidence

A.A. Kishk ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 45 (1997), 1, p. 51-56.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06. Senast ändrad 2011-10-18.
CPL Pubid: 26336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur