CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A corrugated soft sector horn with different beam properties in the two principal planes

J. Salomonsson (Institutionen för mikrovågsteknik) ; J. Hirokawa ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Audun Tengs (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEE Proceedings Microwaves Antennas and Propagation Vol. 144 (1997), 1, p. 13-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06. Senast ändrad 2011-02-09.
CPL Pubid: 26335

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur