CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Green's functions for planar soft and hard surfaces derived by asymptotic boundary conditions

Zvonimir Sipus (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Harald Merkel (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEE Proceedings Part H Vol. 144 (1997), 5, p. 321-328.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06. Senast ändrad 2010-10-19.
CPL Pubid: 26334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur