CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual polarized array for signal processing applications in wireless communications

Björn Lindmark (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Staffan Lundgren (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; J. Sanford ; C. Beckman
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 40 (1998), 6, p. 758-762.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 26333

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur