CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dual polarized multibeam antenna

Björn Lindmark (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Staffan Lundgren (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; C. Beckman
Electronic Letters Vol. 35 (1999), 25, p. 2158-2160.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 26332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur