CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The cylindrical omnidirectional patch antenna

N. Herscovici ; Zvonimir Sipus (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 49 (2001), 12, p. 1746-1753.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-06.
CPL Pubid: 26331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur